Økern Bilauksjon

Her kan du benytte deg av vårt budskjema for å legge inn bud på bilen du ønsker deg.
Våre auksjonsvilkår finner du under budskjema.

Please enable JavaScript in your browser to complete this form.
Fornavn og Etternavn
Jeg bekrefter herved at jeg har lest og godkjent auksjonsreglene og er innforstått med at mitt bud er bindende.

AUKSJONSVILKÅR – ØKERN BILAUKSJON AS

Kjøretøyet er tilgjengelig for besiktigelse før auksjonen. Det selges i den stand og tilstand som det befinner seg ved hammerslaget.   Kjøper kan derfor ikke gjøre gjeldende som kjøpsrettslig mangel noe som ville blitt oppdaget ved en slik forsvarlig undersøkelse.  Om budgiver ønsker foretatt NAF-test kan dette ordnes av Økern Bilauksjon AS

Alle budgivere er bundet av sitt bud inntil auksjonarius har meddelt om budet aksepteres. Antakelse og aksept av bud avgjøres med bindende virkning av Økern Bilauksjon AS.

Når budet er akseptert står kjøretøyet for kjøpers regning og risiko.

Kjøpersalæret utgjør 12 % av kjøpesummen, minst kr. 2.900, maksimalt kr. 11.900. I tillegg kommer administrasjonsgebyr med kr. 1.490.  Selgersalæret utgjør kr. 3.990.

Dersom budgiver trekker budet etter at dette er akseptert, må vedkommende utenom forbrukerkjøpsforholdene betale annulasjonsgebyr. Annulasjonsgebyret utgjør summen av selgersalæret og kjøpersalæret samt ekspedisjonsgebyret.

Økern Bilauksjon AS kan som regel bistå med finansiering. Det er kjøper som har ansvaret for om slik finansiering innvilges.  Dette bør derfor avklares før budgivning og er i sin helhet budgivers ansvar.  Eventuelle kostnader forbundet med låneopptaket betales av kjøper

Betaling av kjøpesum samt salær og administrasjonsgebyr må skje umiddelbart, dog senest innen 2 dager.

Når kjøpesum og øvrige omkostninger er betalt melder Økern Bilauksjon AS eierskiftet til Biltilsynet. Kjøper plikter innen 24 timer å akseptere eierskiftet på Vegvesenets hjemmeside.

Økern Bilauksjon AS innestår for at bilen selges fri for økonomiske heftelser som er tinglyst. Slike heftelser slettes før oppgjør til selger foretas.

Bilen må avhentes innen en frist som settes av Økern Bilauksjon AS. Dersom bilen ikke hentes innen fristen, og heller ikke innen en ny frist som settes av Økern Bilauksjon AS, kan selger og Økern Bilauksjon AS heve kjøpet og selge bilen på en ny auksjon. Oppnådd kjøpesum skal dekke eventuell rest av selgers krav samt nytt selgersalær og ekspedisjonsgebyr, samt lagringskostnader til Økern Bilauksjon AS.  Resten skal deretter utbetales til første kjøper.

Eventuell reklamasjon på bilen må fremføres straks av kjøpere som ikke er forbrukerkjøpere, og av forbrukerkjøpere innen rimelig tid etter at forholdet som begrunner reklamasjonen ble eller burde blitt oppdaget. Reklamasjoner børs under enhver omstendighet skje så fort som mulig, pr telefon eller e-post.

Dersom mangler påberopes har Økern Bilauksjon eller den de utpeker rett til selv å avhjelpe manglene. Ingen utbedring må skje før Økern Bilauksjon AS er varslet og har fått anledning til å ta stilling til reklamasjonen.

Ved berettigede reklamasjoner kan Økern Bilauksjon AS velge om bilen skal utbedres eller om kjøpet skal heves. Ved en rettmessig reklamasjon hvor kjøpet heves vil kjøperen få refundert eventuell innbetalt kjøpesum, salær og ekspedisjonsgebyr.

Økern Bilauksjon AS kan uten varsel endre den bekjentgjorte auksjonsliste og trekke kjøretøy fra salg.

Økern Bilauksjon AS har intet ansvar for løse gjenstander som umonterte hjul, radio, mobiltelefon etc som er i bilen. Disse må forsikres av kjøretøyets eier.

Økern Bilauksjon har heller intet ansvar for at ettermontert utstyr som radio, navigasjon, alarm etc virker.

Tvister løses ved ordinær domstolsbehandling og med Oslo tingrett som avtalt verneting.

 
Skroll til toppen